پیش دبستانی و دبستان غیردولتی دخترانه طوبی اداره آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی/ تبریز

کتابخانه

اهداف کتابخانه در دبستان غیر دولتی هوشمند طوبی

کتاب بعد از فکر بهترین دوست آدمی است و اگر بد باشد هیچ نمی ارزد و اگر خوب باشد ارزنده ترین چیزها ست. بررسی ضرورت وجود کتابخانه در مدرسه پی بردن به اهمیت و نقش آن در تامین نیازهای مطالعاتی برای متفکر بار آوردن دانش آموزان، یکی از مهم ترین  اصولی است که احساس نیاز به کتابخانه در مدرسه را دو چندان می کند.

سه هدف عمده از وجود کتابخانه در مدرسه را می توان به شرح ذیل خلاصه کرد:

 یکی از هدف های کتابخانه طوبی، پشتیبانی فعالیت های آموزشی دبستان است.

هدف بزرگی که در صورت تحقق نیازهای مطالعاتی دانش آموزان را تعمیم و قدرت اندیشه و تفکر را در آنان افزایش می دهد.

انس و عادت به مطالعه و ترغیب و جذب دانش آموزان به کتاب و کتابخوانی، هدف دیگری است که در جایگاه خود یکی از اهداف اساسی می باشد.

هدف سوم کتابخانه مدرسه این است که بتواند به عنوان یک منبع اطلاعاتی به ایفای نقش اساسی خود بپردازد و دانش آموزان بتوانند برای مطالعه بیشتر ارجع به آنچه در کلاسهای آموزشی آموخته اند و یا آن دسته از مطالبی که فرصت طرح آنها وجود نداشته از منابع کتابخانه برای تکمیل اندوخته های خود استفاده نمایند.

فعالیت های دبستان طوبی با هدف ترویج کتاب خوانی بین دانش آموزان

برگزاری نمایشگاه کتاب

برگزاری کلاس های کتابخوانی به صورت حضوری و مجازی

حضور دانش آموزان در کتابخانه برای به امانت گرفتن کتاب

برگزاری مسابقات کتابخوانی – داستان نویسی و ...

تقدیر و تشکر از دانش آموزان نویسنده در دبستان طوبی و معرفی کتاب ایشان به دانش آموزان دبستان طوبی