پیش دبستانی و دبستان غیردولتی دخترانه طوبی اداره آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی/ تبریز

برنامه فعالیتهای هنری

آدمی در دوران حیات و در جهت رشد و کمال ابعاد وجود خود و برقرار سازگاری و تعادل لازم با موقعیت ها، می باید قادر باشد به حل مسائل پرداخته و بر موانع یا مشکلاتی که بر سر راه رسیدن به هدف مورد نظر موجود است، غلبه کند. مهمترین هدف آموزش و پرورش شناخت استعدادهای دانش آموزان، شکوفا نمودن آنها و ایجاد مهارت کافی در ابعاد مختلف رشد است.

فعالیت های هنری وسیله ارتباط فکر و بیان است بنابراین از طریق آن می توان ارتباط مؤثری با دیگران برقرار کرده و آن را برای تربیت عقلانی، عاطفی و اجتماعی افراد بکار برد. این امر موجب بروز تمایلات، افکار، احساسات و تجارب فردی می شود. هنر در فرآیند خلاقیت هنری شخصیت را پرورش داده و آنچه را به زبان نمی آید، بیان می کند زیرا وسیله بیان خویشتن است و به عنوان صمیمانه ترین زبان احساسات محسوب می شود.
زبان هنر، اصیل ترین، خالص ترین و رساترین زبانهاست که به کمک آن می توان افراد جامعه را به سوی پیشرفت و تعالی سوق داد. بنابراین به اقتضای وسعت و جنبه های متفاوت هنر باید از آن بحث و گفتگو شود تا ارزش واقعی آن آشکار شود. زمانی که پهنای گیتی به روی انسان گشوده می شود، پرورش تصور خلاق در کودکان و هدایت آنها به قدرت درک و تشخیص رویدادهای اطراف اهمیت ویژه ای می یابد .

رشد حافظه احساسی و حس زیبا شناختی و پرورش تصورات عینی و خلاق دانش آموزان یکی از مسایل ضروری مدارس کنونی است و درس هنر همچون سایر درس ها، اهمیت زیاد در پرورش این ویژگی ها دارد.دبستان و پیش دبستانی هوشمند طوبی با درک اهمیت اینموضوع از سالهای ابتدای آغاز فعالیت خود فعالیتهای هنری را در برنامه آموزشی خود گنجانده و طی سالیانآن را دنبال کرده است. بر همین اساس برنامه فعالیتهای هنری مدرسه از ابتدا تا انتهای سالتحصیلی تدوین و در جدول زیر مشخص شده است: 

مسابقات هنری

دبستان و پیش دبستانی هوشنمد طوبی در راستای افزایش انگیز، شور و اشتیاق و علاقه به هنر طی سال چندین دوره مسابقات فرهنگی و هنری جهت دانش آموزان برگزار می کند که دانش آموزان با توجه به علایق و توانمندی های خود با ثبت نام، امکان حضور  در این مسابقات را پیدا می کنند.

مسابقه ی گروهی نقاشی همگانی بین سه کلاس چهارم - آبان ماه

مسابقه ی تحقیق و پژوهش - آذر 98

مسابقه ی نقاشی - دی 98

مسابقه ی داستان نویسی – دی 98

مسابقه ی خوش نویسی- دی 98

مسابقه ی کتابخوانی - بهمن 98

مسابقه ی شعر نویسی – بهمن 98

(لیست دانش آموزان افتخار آفرین خانواده ی طوبی  که جزو  رتبه های اول در مسابقات فرهنگی و هنری 99-98 در ناحیه)

لیست دانش اموزان افتخار آفرین خانواده ی طوبی در مسابقات فرهنگی هنری سال 1401-1400