پیش دبستانی و دبستان غیردولتی دخترانه طوبی اداره آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی/ تبریز

مدیریت دبستان

سرکار خانم مهرانگیز نجاری با بیش از 40 سال سابقه مدیریت در مدارس تبریز، موسس دبستان و پیش دبستانی غیردولتی هوشمند طوبی هستند. طوبی با مدیریت برجسته و فعال خود، جزء مدارس به نام و موفق تبریز است. نظم و نظام طوبی زبانزد اولیا و مربیان است که این صفت طوبی مرهون مدیریت عالی است که این نظم خاص را در مجموعه حاکم نموده اند.
آموزش توام با آرامش دانش آموزان، نکته ای برجسته ی دیگری است که آرامش مدیریت این دبستان عامل اصلی پر رنگ بودن این مشخصه مهم است. نکته نظرات شایسته مدیریت در گزینش آموزگاران از هر حیث لایق، عامل دیگر موفقیت های طوبی است.

مدیریت پیش دبستانی

سرکار خانم طاهره وفایی کارشناس ارشد جامعه شناسی از دانشگاه تبریز با سابقه 10 سال مدیریت، مدیر پیش دبستانی غیردولتی هوشمند طوبی هستند. پیش دبستانی طوبی با بهره از مدیریت جوان و خلاق خود توانسته است ضمن جلب نظر و اعتماد اولیا محیطی آرام، پرنشاط و پویا برای آموزش کودکان فراهم آورد.

پیش دبستانی طوبی با تکیه بر دانش روز مدیریت خود همگام با آموزش های نو جهان فضایی مثال زدنی برای آموزش و پرورش کودکان و آماده سازی آنها برای حضور در مدرسه ایجاد کرده است.