پیش دبستانی و دبستان غیردولتی دخترانه طوبی اداره آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی/ تبریز

سرویس مدرسه

اولیای محترم لطفا برای استفاده یا عدم استفاده فرزند عزیزتان از سرویس در سال تحصیلی 1400-99 نسبت به تکمیل فرم درخواست سرویس حمل و نقل دانش آموزان قابل دسترسی از منوی ثبت نام/ ثبت نام سرویس اقدام فرمایید.

ثبت نام سرویس

لیست و شماره تماس رانندگان در سالتحصیلی 99-98